weerstation Roeselare
home pagina
waarnemingen
Bliksemdetectie
archief / grafieken
weerstation
contact pagina
populaire links

home webcam sitemap
weerstation Roeselare : home · privacy

Uw privacy - uw recht

Mededeling betreffende de wet op privacy

Weerstation Roeselare verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen.

Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt.

Hoe registreren wij uw persoonlijke gegevens ?

Wij registreren via de contactpagina : uw naam & voornaam, e-mail adres en andere eventuele niet 'verplichte' gegevens.

Andere gegevens, die u evenwel aanbelangen, worden ons automatisch toegestuurd. Zo registreren wij via cookies uw taalkeuze & een bezoekers-ID.

Cookies zijn kleine computerbestanden die worden verstuurd door onze server en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. U bent vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen (rubriek Extra ® Internetopties ® Beveiliging in Microsoft Internet Explorer ; rubriek Voorkeuren in Netscape).

Wij registreren ook automatisch uw TCP/IP adres, het merk en de versie van uw navigator en de laatst geconsulteerde webpagina.

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig :

  • om in contact te treden met u.
  • om statistieken op te maken over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze site
  • voor de technische administratie van onze site

Mailings en communicatie aan derden

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen en die niet gebruikt worden voor directe marketing, uitgezonderd indien u ons voorafgaand uw toestemming heeft gegeven (« opt-in ») door het vakjes aan te vinken op de contactpagina.

Eens u ons uw toestemming heeft gegeven, kan u zich op eender welk moment bedenken. De wet voorziet dat u het recht heeft om u op aanvraag en gratis te verzetten tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens met het oog op gebruik van directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan frederik@gallon.be.

Reclame-banners

Op deze site verschijnen af en toe eens reclame banners. Weerstation Roeselare is geen commerciële instelling en met de reclame banners bedanken wij onze sponsors of partners.

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens ?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de behandeling van alle persoonlijke gegevens die via de weerstation Roeselare-site worden verzameld is het bedrijf Aandrijvingen Gallon n.v. Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel op Kruisboommolenstraat 11 te 8800 Roeselare, België.

Hoe krijgt u als bezoeker toegang tot mijn persoonlijke gegevens ?

U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons een brief te sturen. Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit (mochten) hebben.

Tot slot

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie :

De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde « privacywet ») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001

De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

Vragen op/of opmerkingen
info@weerstationroeselare.be
  Sponsor
Aandrijvingen Gallon n.v.
Kruisboommolenstraat 11
B-8800 Roeselare